array:20 [
 0 => {#245
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:57:22 +0000 2019"
  +"id": 1194313249371643905
  +"id_str": "1194313249371643905"
  +"text": "“11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı kapsamında 136.690 fidan dikimi gerçekleştiren Osmaniyeli hemşe… https://t.co/YYDlynGdaO"
  +"truncated": true
  +"entities": {#248
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": array:1 [
    0 => {#246
     +"url": "https://t.co/YYDlynGdaO"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/i/web/status/1194313249371643905"
     +"display_url": "twitter.com/i/web/status/1…"
     +"indices": array:2 [
      0 => 117
      1 => 140
     ]
    }
   ]
  }
  +"source": "<a href="https://mobile.twitter.com" rel="nofollow">Twitter Web App</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#249
   +"id": 145683544
   +"id_str": "145683544"
   +"name": "Mücahit Durmuşoğlu"
   +"screen_name": "mdurmusoglu"
   +"location": "Osmaniye, Ankara, Turkiye"
   +"description": "AK Parti Osmaniye Milletvekili, TBMM Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi; 1965 Kadirli doğumlu, evli ve 3 çocuk babası."
   +"url": "https://t.co/nkHVLMDOjX"
   +"entities": {#252
    +"url": {#251
     +"urls": array:1 [
      0 => {#250
       +"url": "https://t.co/nkHVLMDOjX"
       +"expanded_url": "http://www.mucahitdurmusoglu.com/iletisim/"
       +"display_url": "mucahitdurmusoglu.com/iletisim/"
       +"indices": array:2 [
        0 => 0
        1 => 23
       ]
      }
     ]
    }
    +"description": {#253
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 11131
   +"friends_count": 770
   +"listed_count": 48
   +"created_at": "Wed May 19 16:18:33 +0000 2010"
   +"favourites_count": 3631
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": true
   +"statuses_count": 7262
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "C0DEED"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/1151492588739944448/BQrpdXwW_normal.jpg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1151492588739944448/BQrpdXwW_normal.jpg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/145683544/1563372618"
   +"profile_link_color": "1DA1F2"
   +"profile_sidebar_border_color": "C0DEED"
   +"profile_sidebar_fill_color": "DDEEF6"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": false
   +"default_profile": true
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": false
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "none"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"possibly_sensitive": false
  +"possibly_sensitive_appealable": false
  +"lang": "tr"
 }
 1 => {#254
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:57:21 +0000 2019"
  +"id": 1194313243893927941
  +"id_str": "1194313243893927941"
  +"text": "RT @Oflzokn: Bu güzel sıpa sokaklarda bu halde yaşamaya çalışıyormuş doğuda. Dünya iyisi bir işçi kardeşimiz, elimden geleni yapmak istiyor…"
  +"truncated": false
  +"entities": {#255
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": array:1 [
    0 => {#256
     +"screen_name": "Oflzokn"
     +"name": "Okan Oflaz"
     +"id": 175024473
     +"id_str": "175024473"
     +"indices": array:2 [
      0 => 3
      1 => 11
     ]
    }
   ]
   +"urls": []
  }
  +"source": "<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#257
   +"id": 70205802
   +"id_str": "70205802"
   +"name": "Rustem Batum"
   +"screen_name": "RustemBatum"
   +"location": ""
   +"description": ""
   +"url": null
   +"entities": {#259
    +"description": {#258
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 148512
   +"friends_count": 2006
   +"listed_count": 313
   +"created_at": "Sun Aug 30 20:26:07 +0000 2009"
   +"favourites_count": 1225
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": false
   +"verified": false
   +"statuses_count": 29648
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "C0DEED"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/545301721635766273/AtB6HTou_normal.jpeg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/545301721635766273/AtB6HTou_normal.jpeg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/70205802/1434598955"
   +"profile_link_color": "1DA1F2"
   +"profile_sidebar_border_color": "C0DEED"
   +"profile_sidebar_fill_color": "DDEEF6"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": false
   +"default_profile": true
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": false
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "none"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"retweeted_status": {#260
   +"created_at": "Sun Nov 10 20:21:45 +0000 2019"
   +"id": 1193624806882721793
   +"id_str": "1193624806882721793"
   +"text": "Bu güzel sıpa sokaklarda bu halde yaşamaya çalışıyormuş doğuda. Dünya iyisi bir işçi kardeşimiz, elimden geleni yap… https://t.co/URE9ZMg6F5"
   +"truncated": true
   +"entities": {#261
    +"hashtags": []
    +"symbols": []
    +"user_mentions": []
    +"urls": array:1 [
     0 => {#262
      +"url": "https://t.co/URE9ZMg6F5"
      +"expanded_url": "https://twitter.com/i/web/status/1193624806882721793"
      +"display_url": "twitter.com/i/web/status/1…"
      +"indices": array:2 [
       0 => 117
       1 => 140
      ]
     }
    ]
   }
   +"source": "<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>"
   +"in_reply_to_status_id": null
   +"in_reply_to_status_id_str": null
   +"in_reply_to_user_id": null
   +"in_reply_to_user_id_str": null
   +"in_reply_to_screen_name": null
   +"user": {#263
    +"id": 175024473
    +"id_str": "175024473"
    +"name": "Okan Oflaz"
    +"screen_name": "Oflzokn"
    +"location": "İstanbul"
    +"description": "Manager, Organization, Atlara Adanmış Bir Hayat, Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği = WARF Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı. @info_warf"
    +"url": "https://t.co/LpgX9WSBze"
    +"entities": {#266
     +"url": {#265
      +"urls": array:1 [
       0 => {#264
        +"url": "https://t.co/LpgX9WSBze"
        +"expanded_url": "https://yhkkd.com"
        +"display_url": "yhkkd.com"
        +"indices": array:2 [ …2]
       }
      ]
     }
     +"description": {#267
      +"urls": []
     }
    }
    +"protected": false
    +"followers_count": 25666
    +"friends_count": 329
    +"listed_count": 38
    +"created_at": "Thu Aug 05 12:38:35 +0000 2010"
    +"favourites_count": 4867
    +"utc_offset": null
    +"time_zone": null
    +"geo_enabled": true
    +"verified": false
    +"statuses_count": 62021
    +"lang": null
    +"contributors_enabled": false
    +"is_translator": false
    +"is_translation_enabled": false
    +"profile_background_color": "131516"
    +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme14/bg.gif"
    +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme14/bg.gif"
    +"profile_background_tile": true
    +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/1118527373115297793/GhGHTZh__normal.jpg"
    +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1118527373115297793/GhGHTZh__normal.jpg"
    +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/175024473/1381041596"
    +"profile_link_color": "009999"
    +"profile_sidebar_border_color": "EEEEEE"
    +"profile_sidebar_fill_color": "EFEFEF"
    +"profile_text_color": "333333"
    +"profile_use_background_image": true
    +"has_extended_profile": true
    +"default_profile": false
    +"default_profile_image": false
    +"can_media_tag": false
    +"followed_by": false
    +"following": false
    +"follow_request_sent": false
    +"notifications": false
    +"translator_type": "none"
   }
   +"geo": null
   +"coordinates": null
   +"place": null
   +"contributors": null
   +"is_quote_status": false
   +"retweet_count": 200
   +"favorite_count": 209
   +"favorited": false
   +"retweeted": false
   +"possibly_sensitive": true
   +"possibly_sensitive_appealable": false
   +"lang": "tr"
  }
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 200
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"lang": "tr"
 }
 2 => {#268
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:57:20 +0000 2019"
  +"id": 1194313240634941442
  +"id_str": "1194313240634941442"
  +"text": "Alalım bakalım, duş https://t.co/mX6NSps6rq"
  +"truncated": false
  +"entities": {#269
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": []
   +"media": array:1 [
    0 => {#270
     +"id": 1194313219927613440
     +"id_str": "1194313219927613440"
     +"indices": array:2 [
      0 => 20
      1 => 43
     ]
     +"media_url": "http://pbs.twimg.com/media/EJMNi7hWoAAH-7X.jpg"
     +"media_url_https": "https://pbs.twimg.com/media/EJMNi7hWoAAH-7X.jpg"
     +"url": "https://t.co/mX6NSps6rq"
     +"display_url": "pic.twitter.com/mX6NSps6rq"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/BekirAbiniz/status/1194313240634941442/photo/1"
     +"type": "photo"
     +"sizes": {#272
      +"thumb": {#271
       +"w": 150
       +"h": 150
       +"resize": "crop"
      }
      +"medium": {#273
       +"w": 1080
       +"h": 994
       +"resize": "fit"
      }
      +"large": {#274
       +"w": 1080
       +"h": 994
       +"resize": "fit"
      }
      +"small": {#275
       +"w": 680
       +"h": 626
       +"resize": "fit"
      }
     }
     +"features": {#278
      +"orig": {#277
       +"faces": array:1 [
        0 => {#276 …4}
       ]
      }
      +"medium": {#280
       +"faces": array:1 [
        0 => {#279 …4}
       ]
      }
      +"large": {#282
       +"faces": array:1 [
        0 => {#281 …4}
       ]
      }
      +"small": {#284
       +"faces": array:1 [
        0 => {#283 …4}
       ]
      }
     }
    }
   ]
  }
  +"extended_entities": {#300
   +"media": array:1 [
    0 => {#285
     +"id": 1194313219927613440
     +"id_str": "1194313219927613440"
     +"indices": array:2 [
      0 => 20
      1 => 43
     ]
     +"media_url": "http://pbs.twimg.com/media/EJMNi7hWoAAH-7X.jpg"
     +"media_url_https": "https://pbs.twimg.com/media/EJMNi7hWoAAH-7X.jpg"
     +"url": "https://t.co/mX6NSps6rq"
     +"display_url": "pic.twitter.com/mX6NSps6rq"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/BekirAbiniz/status/1194313240634941442/photo/1"
     +"type": "photo"
     +"sizes": {#287
      +"thumb": {#286
       +"w": 150
       +"h": 150
       +"resize": "crop"
      }
      +"medium": {#288
       +"w": 1080
       +"h": 994
       +"resize": "fit"
      }
      +"large": {#289
       +"w": 1080
       +"h": 994
       +"resize": "fit"
      }
      +"small": {#290
       +"w": 680
       +"h": 626
       +"resize": "fit"
      }
     }
     +"features": {#293
      +"orig": {#292
       +"faces": array:1 [
        0 => {#291 …4}
       ]
      }
      +"medium": {#295
       +"faces": array:1 [
        0 => {#294 …4}
       ]
      }
      +"large": {#297
       +"faces": array:1 [
        0 => {#296 …4}
       ]
      }
      +"small": {#299
       +"faces": array:1 [
        0 => {#298 …4}
       ]
      }
     }
    }
   ]
  }
  +"source": "<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#301
   +"id": 251776287
   +"id_str": "251776287"
   +"name": "Bekir The Great"
   +"screen_name": "BekirAbiniz"
   +"location": "İstanbul, Türkiye"
   +"description": "Forever Cool. No more No less. https://t.co/ZytBn2gNEh mailto: bekirabiniz@gmail.com"
   +"url": "https://t.co/4M1sknnUFD"
   +"entities": {#304
    +"url": {#303
     +"urls": array:1 [
      0 => {#302
       +"url": "https://t.co/4M1sknnUFD"
       +"expanded_url": "http://www.bekirdereli.com"
       +"display_url": "bekirdereli.com"
       +"indices": array:2 [
        0 => 0
        1 => 23
       ]
      }
     ]
    }
    +"description": {#306
     +"urls": array:1 [
      0 => {#305
       +"url": "https://t.co/ZytBn2gNEh"
       +"expanded_url": "http://instagram.com/bekirabiniz"
       +"display_url": "instagram.com/bekirabiniz"
       +"indices": array:2 [
        0 => 31
        1 => 54
       ]
      }
     ]
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 82575
   +"friends_count": 417
   +"listed_count": 151
   +"created_at": "Sun Feb 13 20:43:36 +0000 2011"
   +"favourites_count": 28754
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": false
   +"statuses_count": 8098
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "131516"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme14/bg.gif"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme14/bg.gif"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/1159502991885524992/NuF1p3vt_normal.jpg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1159502991885524992/NuF1p3vt_normal.jpg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/251776287/1548185244"
   +"profile_link_color": "E81C4F"
   +"profile_sidebar_border_color": "000000"
   +"profile_sidebar_fill_color": "000000"
   +"profile_text_color": "000000"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": true
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": true
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "regular"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"possibly_sensitive": false
  +"possibly_sensitive_appealable": false
  +"lang": "tr"
 }
 3 => {#307
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:57:18 +0000 2019"
  +"id": 1194313230505693186
  +"id_str": "1194313230505693186"
  +"text": "1895 senesinde Diyarbakır’daki okur-yazarlık oranının Londra’dakinden daha yüksek olabileceğine inananlar tarafında… https://t.co/6Z5QC7pRvn"
  +"truncated": true
  +"entities": {#308
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": array:1 [
    0 => {#309
     +"url": "https://t.co/6Z5QC7pRvn"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/i/web/status/1194313230505693186"
     +"display_url": "twitter.com/i/web/status/1…"
     +"indices": array:2 [
      0 => 117
      1 => 140
     ]
    }
   ]
  }
  +"source": "<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#310
   +"id": 85420539
   +"id_str": "85420539"
   +"name": "Kutsal Bayraktar"
   +"screen_name": "mortifera"
   +"location": "istanbul"
   +"description": "Akıllı insanları ve kuşları severim."
   +"url": "https://t.co/P2hzQOmGee"
   +"entities": {#313
    +"url": {#312
     +"urls": array:1 [
      0 => {#311
       +"url": "https://t.co/P2hzQOmGee"
       +"expanded_url": "https://www.instagram.com/kbayraktar/"
       +"display_url": "instagram.com/kbayraktar/"
       +"indices": array:2 [
        0 => 0
        1 => 23
       ]
      }
     ]
    }
    +"description": {#314
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 160614
   +"friends_count": 986
   +"listed_count": 487
   +"created_at": "Mon Oct 26 21:26:27 +0000 2009"
   +"favourites_count": 29207
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": false
   +"verified": false
   +"statuses_count": 53950
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "C0DEED"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_tile": true
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/3124600335/ee7919a4c108bf983623cea58bed5dd3_normal.jpeg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/3124600335/ee7919a4c108bf983623cea58bed5dd3_normal.jpeg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/85420539/1448439742"
   +"profile_link_color": "0084B4"
   +"profile_sidebar_border_color": "FFFFFF"
   +"profile_sidebar_fill_color": "DDEEF6"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": true
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": false
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "none"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": true
  +"quoted_status_id": 1194288259700011013
  +"quoted_status_id_str": "1194288259700011013"
  +"quoted_status": {#315
   +"created_at": "Tue Nov 12 16:18:04 +0000 2019"
   +"id": 1194288259700011013
   +"id_str": "1194288259700011013"
   +"text": """
    Bu kafayı iyi biliyoruz.\n
    \n
    Resmî ideolojiyi verilerle ve analizle değil, retorikle ispat (?!) ederler.\n
    \n
    Çünkü elleri… https://t.co/Ikx7DH66Cj
    """
   +"truncated": true
   +"entities": {#316
    +"hashtags": []
    +"symbols": []
    +"user_mentions": []
    +"urls": array:1 [
     0 => {#317
      +"url": "https://t.co/Ikx7DH66Cj"
      +"expanded_url": "https://twitter.com/i/web/status/1194288259700011013"
      +"display_url": "twitter.com/i/web/status/1…"
      +"indices": array:2 [
       0 => 117
       1 => 140
      ]
     }
    ]
   }
   +"source": "<a href="http://twitter.com/download/android" rel="nofollow">Twitter for Android</a>"
   +"in_reply_to_status_id": null
   +"in_reply_to_status_id_str": null
   +"in_reply_to_user_id": null
   +"in_reply_to_user_id_str": null
   +"in_reply_to_screen_name": null
   +"user": {#318
    +"id": 775198260340416512
    +"id_str": "775198260340416512"
    +"name": "Mevlüt Tatlıyer"
    +"screen_name": "TatliyerMevlut"
    +"location": "İstanbul"
    +"description": "İktisatçı, Doç. Dr. | Medipol Üniversitesi | SETA | @TheNewTurkey"
    +"url": "https://t.co/1nCCmiAa6D"
    +"entities": {#321
     +"url": {#320
      +"urls": array:1 [
       0 => {#319
        +"url": "https://t.co/1nCCmiAa6D"
        +"expanded_url": "http://mevluttatliyer.weebly.com"
        +"display_url": "mevluttatliyer.weebly.com"
        +"indices": array:2 [ …2]
       }
      ]
     }
     +"description": {#322
      +"urls": []
     }
    }
    +"protected": false
    +"followers_count": 1459
    +"friends_count": 218
    +"listed_count": 11
    +"created_at": "Mon Sep 12 05:04:02 +0000 2016"
    +"favourites_count": 1309
    +"utc_offset": null
    +"time_zone": null
    +"geo_enabled": false
    +"verified": false
    +"statuses_count": 557
    +"lang": null
    +"contributors_enabled": false
    +"is_translator": false
    +"is_translation_enabled": false
    +"profile_background_color": "000000"
    +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
    +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
    +"profile_background_tile": false
    +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/985201546349641729/xc7X6aBs_normal.jpg"
    +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/985201546349641729/xc7X6aBs_normal.jpg"
    +"profile_link_color": "91D2FA"
    +"profile_sidebar_border_color": "000000"
    +"profile_sidebar_fill_color": "000000"
    +"profile_text_color": "000000"
    +"profile_use_background_image": false
    +"has_extended_profile": false
    +"default_profile": false
    +"default_profile_image": false
    +"can_media_tag": false
    +"followed_by": false
    +"following": false
    +"follow_request_sent": false
    +"notifications": false
    +"translator_type": "none"
   }
   +"geo": null
   +"coordinates": null
   +"place": null
   +"contributors": null
   +"is_quote_status": true
   +"quoted_status_id": 1194288058260176897
   +"quoted_status_id_str": "1194288058260176897"
   +"retweet_count": 0
   +"favorite_count": 2
   +"favorited": false
   +"retweeted": false
   +"possibly_sensitive": false
   +"possibly_sensitive_appealable": false
   +"lang": "tr"
  }
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"possibly_sensitive": false
  +"possibly_sensitive_appealable": false
  +"lang": "tr"
 }
 4 => {#323
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:57:17 +0000 2019"
  +"id": 1194313227665936386
  +"id_str": "1194313227665936386"
  +"text": "Güncellenen içeriği ile "Çocuklar İçin Nutuk" kitabımızın yeni baskısını yoğun talep üzerine çıkardık. "Çocuklar İ… https://t.co/47YavvRKMJ"
  +"truncated": true
  +"entities": {#324
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": array:1 [
    0 => {#325
     +"url": "https://t.co/47YavvRKMJ"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/i/web/status/1194313227665936386"
     +"display_url": "twitter.com/i/web/status/1…"
     +"indices": array:2 [
      0 => 117
      1 => 140
     ]
    }
   ]
  }
  +"source": "<a href="http://twitter.com/download/android" rel="nofollow">Twitter for Android</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#326
   +"id": 101454251
   +"id_str": "101454251"
   +"name": "Ülkü Ocakları"
   +"screen_name": "Ulku_Ocaklari"
   +"location": "Ankara"
   +"description": "#ÜlküOcakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi resmî hesabıdır."
   +"url": "http://t.co/X7GkFSJVF9"
   +"entities": {#329
    +"url": {#328
     +"urls": array:1 [
      0 => {#327
       +"url": "http://t.co/X7GkFSJVF9"
       +"expanded_url": "http://www.ulkuocaklari.org.tr"
       +"display_url": "ulkuocaklari.org.tr"
       +"indices": array:2 [
        0 => 0
        1 => 22
       ]
      }
     ]
    }
    +"description": {#330
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 276857
   +"friends_count": 13
   +"listed_count": 182
   +"created_at": "Sun Jan 03 10:56:58 +0000 2010"
   +"favourites_count": 68
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": false
   +"statuses_count": 15547
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "C0DEED"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_tile": true
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/961620903632269312/ja7-zD4g_normal.jpg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/961620903632269312/ja7-zD4g_normal.jpg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/101454251/1568035101"
   +"profile_link_color": "0084B4"
   +"profile_sidebar_border_color": "C0DEED"
   +"profile_sidebar_fill_color": "DDEEF6"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": true
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": true
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "none"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"possibly_sensitive": false
  +"possibly_sensitive_appealable": false
  +"lang": "tr"
 }
 5 => {#331
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:57:04 +0000 2019"
  +"id": 1194313172468948992
  +"id_str": "1194313172468948992"
  +"text": "CoinMarketCap, artık likidite verilerini kullanıcılarına sunuyor: Kripto paralarla ve borsalarla alakalı önde gelen… https://t.co/6x2xYKifkF"
  +"truncated": true
  +"entities": {#332
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": array:1 [
    0 => {#333
     +"url": "https://t.co/6x2xYKifkF"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/i/web/status/1194313172468948992"
     +"display_url": "twitter.com/i/web/status/1…"
     +"indices": array:2 [
      0 => 117
      1 => 140
     ]
    }
   ]
  }
  +"source": "<a href="https://dlvrit.com/" rel="nofollow">dlvr.it</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#334
   +"id": 25992620
   +"id_str": "25992620"
   +"name": "Türkçe"
   +"screen_name": "turkce"
   +"location": "Istanbul, Türkiye"
   +"description": "Gazete ve dergilerden Türkçe Haberler, Son Dakika, Spor, Magazin, Teknoloji, Sinema Haberleri. İletişim ve iş birliği: https://t.co/JtEAlt0ItT"
   +"url": "https://t.co/JtEAlt0ItT"
   +"entities": {#337
    +"url": {#336
     +"urls": array:1 [
      0 => {#335
       +"url": "https://t.co/JtEAlt0ItT"
       +"expanded_url": "https://www.instagram.com/ozgur_cengiz"
       +"display_url": "instagram.com/ozgur_cengiz"
       +"indices": array:2 [
        0 => 0
        1 => 23
       ]
      }
     ]
    }
    +"description": {#339
     +"urls": array:1 [
      0 => {#338
       +"url": "https://t.co/JtEAlt0ItT"
       +"expanded_url": "https://www.instagram.com/ozgur_cengiz"
       +"display_url": "instagram.com/ozgur_cengiz"
       +"indices": array:2 [
        0 => 119
        1 => 142
       ]
      }
     ]
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 455941
   +"friends_count": 117
   +"listed_count": 1112
   +"created_at": "Mon Mar 23 12:38:08 +0000 2009"
   +"favourites_count": 10
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": false
   +"statuses_count": 103404
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "FFFFFF"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/378800000433548627/dab1db27c462ea0316e39e2fa98cf6cf_normal.jpeg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000433548627/dab1db27c462ea0316e39e2fa98cf6cf_normal.jpeg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/25992620/1419010974"
   +"profile_link_color": "F5022A"
   +"profile_sidebar_border_color": "F5022A"
   +"profile_sidebar_fill_color": "000000"
   +"profile_text_color": "9E9E9E"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": false
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": true
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "regular"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"possibly_sensitive": false
  +"possibly_sensitive_appealable": false
  +"lang": "tr"
 }
 6 => {#340
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:57:00 +0000 2019"
  +"id": 1194313155721064449
  +"id_str": "1194313155721064449"
  +"text": """
   Vekillerin cep yakan faturası\n
   \n
   https://t.co/BeSSAG0XUk
   """
  +"truncated": false
  +"entities": {#341
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": array:1 [
    0 => {#342
     +"url": "https://t.co/BeSSAG0XUk"
     +"expanded_url": "http://aktifhaber.com/ekonomi/vekillerin-cep-yakan-faturasi-h139693.html"
     +"display_url": "aktifhaber.com/ekonomi/vekill…"
     +"indices": array:2 [
      0 => 31
      1 => 54
     ]
    }
   ]
  }
  +"source": "<a href="https://about.twitter.com/products/tweetdeck" rel="nofollow">TweetDeck</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#343
   +"id": 179891691
   +"id_str": "179891691"
   +"name": "Aktif Haber"
   +"screen_name": "aktif_haber"
   +"location": "Türkiye"
   +"description": """
    **Doğruların Adresi** --aktifhaber.com'un resmi twitter hesabıdır--\n
    \n
    https://t.co/B692Ba6yPV\n
    \n
    https://t.co/N5Z5mIeveL
    """
   +"url": "http://t.co/xvKMBQIZ2Z"
   +"entities": {#346
    +"url": {#345
     +"urls": array:1 [
      0 => {#344
       +"url": "http://t.co/xvKMBQIZ2Z"
       +"expanded_url": "http://www.aktifhaber.com"
       +"display_url": "aktifhaber.com"
       +"indices": array:2 [
        0 => 0
        1 => 22
       ]
      }
     ]
    }
    +"description": {#349
     +"urls": array:2 [
      0 => {#347
       +"url": "https://t.co/B692Ba6yPV"
       +"expanded_url": "https://www.patreon.com/aktifhaber"
       +"display_url": "patreon.com/aktifhaber"
       +"indices": array:2 [
        0 => 69
        1 => 92
       ]
      }
      1 => {#348
       +"url": "https://t.co/N5Z5mIeveL"
       +"expanded_url": "https://www.facebook.com/aktifhaber?ref=hl"
       +"display_url": "facebook.com/aktifhaber?ref…"
       +"indices": array:2 [
        0 => 94
        1 => 117
       ]
      }
     ]
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 175737
   +"friends_count": 0
   +"listed_count": 581
   +"created_at": "Wed Aug 18 10:18:32 +0000 2010"
   +"favourites_count": 6
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": false
   +"verified": true
   +"statuses_count": 255289
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "9AE4E8"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme16/bg.gif"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme16/bg.gif"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/813192612521897984/J5YWCbZh_normal.jpg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/813192612521897984/J5YWCbZh_normal.jpg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/179891691/1501856687"
   +"profile_link_color": "0084B4"
   +"profile_sidebar_border_color": "BDDCAD"
   +"profile_sidebar_fill_color": "DDFFCC"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": false
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": false
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "none"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"possibly_sensitive": false
  +"possibly_sensitive_appealable": false
  +"lang": "tr"
 }
 7 => {#350
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:56:55 +0000 2019"
  +"id": 1194313136112840704
  +"id_str": "1194313136112840704"
  +"text": "‘Hıyarın teki’ deyince ilk aklınıza gelenler... Benim Joker."
  +"truncated": false
  +"entities": {#351
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": []
  }
  +"source": "<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#352
   +"id": 32327946
   +"id_str": "32327946"
   +"name": "Ayça Şen"
   +"screen_name": "aycasenbaskan"
   +"location": ""
   +"description": "Ski çarşafa dolamak karakterimin sarsılmaz parçasıdır. 9-11 https://t.co/a9eSUycMLV'dayım. Youtube kanalımız da varj: https://t.co/dFXmnIyZeD"
   +"url": "https://t.co/a9eSUycMLV"
   +"entities": {#355
    +"url": {#354
     +"urls": array:1 [
      0 => {#353
       +"url": "https://t.co/a9eSUycMLV"
       +"expanded_url": "http://radyokaravan.com"
       +"display_url": "radyokaravan.com"
       +"indices": array:2 [
        0 => 0
        1 => 23
       ]
      }
     ]
    }
    +"description": {#358
     +"urls": array:2 [
      0 => {#356
       +"url": "https://t.co/a9eSUycMLV"
       +"expanded_url": "http://radyokaravan.com"
       +"display_url": "radyokaravan.com"
       +"indices": array:2 [
        0 => 60
        1 => 83
       ]
      }
      1 => {#357
       +"url": "https://t.co/dFXmnIyZeD"
       +"expanded_url": "http://Youtube.com/radyokaravan"
       +"display_url": "Youtube.com/radyokaravan"
       +"indices": array:2 [
        0 => 118
        1 => 141
       ]
      }
     ]
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 362051
   +"friends_count": 919
   +"listed_count": 280
   +"created_at": "Fri Apr 17 06:04:44 +0000 2009"
   +"favourites_count": 10341
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": false
   +"statuses_count": 35497
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "C0DEED"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/1167134096679677952/PTU2wgoK_normal.jpg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1167134096679677952/PTU2wgoK_normal.jpg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/32327946/1566993468"
   +"profile_link_color": "1B95E0"
   +"profile_sidebar_border_color": "C0DEED"
   +"profile_sidebar_fill_color": "DDEEF6"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": true
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": true
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "none"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"lang": "tr"
 }
 8 => {#359
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:56:47 +0000 2019"
  +"id": 1194313102818451457
  +"id_str": "1194313102818451457"
  +"text": "''Damgalanmayı unutma.'' #KralArthurKılıçEfsanesi https://t.co/l8KM3Cmt13"
  +"truncated": false
  +"entities": {#361
   +"hashtags": array:1 [
    0 => {#360
     +"text": "KralArthurKılıçEfsanesi"
     +"indices": array:2 [
      0 => 25
      1 => 49
     ]
    }
   ]
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": []
   +"media": array:1 [
    0 => {#362
     +"id": 1194312988825726980
     +"id_str": "1194312988825726980"
     +"indices": array:2 [
      0 => 50
      1 => 73
     ]
     +"media_url": "http://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1194312988825726980/pu/img/kYvcC3tQkxRD8fGG.jpg"
     +"media_url_https": "https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1194312988825726980/pu/img/kYvcC3tQkxRD8fGG.jpg"
     +"url": "https://t.co/l8KM3Cmt13"
     +"display_url": "pic.twitter.com/l8KM3Cmt13"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/KanalD/status/1194313102818451457/video/1"
     +"type": "photo"
     +"sizes": {#364
      +"thumb": {#363
       +"w": 150
       +"h": 150
       +"resize": "crop"
      }
      +"medium": {#365
       +"w": 1200
       +"h": 675
       +"resize": "fit"
      }
      +"small": {#366
       +"w": 680
       +"h": 383
       +"resize": "fit"
      }
      +"large": {#367
       +"w": 1280
       +"h": 720
       +"resize": "fit"
      }
     }
     +"features": {#368}
    }
   ]
  }
  +"extended_entities": {#382
   +"media": array:1 [
    0 => {#369
     +"id": 1194312988825726980
     +"id_str": "1194312988825726980"
     +"indices": array:2 [
      0 => 50
      1 => 73
     ]
     +"media_url": "http://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1194312988825726980/pu/img/kYvcC3tQkxRD8fGG.jpg"
     +"media_url_https": "https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1194312988825726980/pu/img/kYvcC3tQkxRD8fGG.jpg"
     +"url": "https://t.co/l8KM3Cmt13"
     +"display_url": "pic.twitter.com/l8KM3Cmt13"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/KanalD/status/1194313102818451457/video/1"
     +"type": "video"
     +"sizes": {#371
      +"thumb": {#370
       +"w": 150
       +"h": 150
       +"resize": "crop"
      }
      +"medium": {#372
       +"w": 1200
       +"h": 675
       +"resize": "fit"
      }
      +"small": {#373
       +"w": 680
       +"h": 383
       +"resize": "fit"
      }
      +"large": {#374
       +"w": 1280
       +"h": 720
       +"resize": "fit"
      }
     }
     +"video_info": {#375
      +"aspect_ratio": array:2 [
       0 => 16
       1 => 9
      ]
      +"duration_millis": 58800
      +"variants": array:4 [
       0 => {#376
        +"bitrate": 832000
        +"content_type": "video/mp4"
        +"url": "https://video.twimg.com/ext_tw_video/1194312988825726980/pu/vid/640x360/IBLeinoDsfiqWpGl.mp4?tag=10"
       }
       1 => {#377
        +"content_type": "application/x-mpegURL"
        +"url": "https://video.twimg.com/ext_tw_video/1194312988825726980/pu/pl/KM7OYtwOa3vLIg2M.m3u8?tag=10"
       }
       2 => {#378
        +"bitrate": 2176000
        +"content_type": "video/mp4"
        +"url": "https://video.twimg.com/ext_tw_video/1194312988825726980/pu/vid/1280x720/X7Wb6sqsbODYLlaR.mp4?tag=10"
       }
       3 => {#379
        +"bitrate": 256000
         …2
       }
      ]
     }
     +"features": {#380}
     +"additional_media_info": {#381
      +"monetizable": false
     }
    }
   ]
  }
  +"source": "<a href="https://buffer.com" rel="nofollow">Buffer</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#383
   +"id": 71225650
   +"id_str": "71225650"
   +"name": "Kanal D"
   +"screen_name": "KanalD"
   +"location": ""
   +"description": ""
   +"url": "https://t.co/SesVUAOqVl"
   +"entities": {#386
    +"url": {#385
     +"urls": array:1 [
      0 => {#384
       +"url": "https://t.co/SesVUAOqVl"
       +"expanded_url": "https://www.kanald.com.tr/"
       +"display_url": "kanald.com.tr"
       +"indices": array:2 [ …2]
      }
     ]
    }
    +"description": {#387
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 1334801
   +"friends_count": 185
   +"listed_count": 789
   +"created_at": "Thu Sep 03 10:55:30 +0000 2009"
   +"favourites_count": 8206
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": true
   +"statuses_count": 111692
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "EBEBEB"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme7/bg.gif"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme7/bg.gif"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/1036358134065971200/8qNYviY4_normal.jpg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1036358134065971200/8qNYviY4_normal.jpg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/71225650/1572679724"
   +"profile_link_color": "990000"
   +"profile_sidebar_border_color": "FFFFFF"
   +"profile_sidebar_fill_color": "F3F3F3"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": false
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": true
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "none"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"possibly_sensitive": false
  +"possibly_sensitive_appealable": false
  +"lang": "tr"
 }
 9 => {#388
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:56:45 +0000 2019"
  +"id": 1194313093049978880
  +"id_str": "1194313093049978880"
  +"text": """
   #DüzceDepremi’nin üzerinden 20 yıl geçti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. \n
   \n
   Ama 20 yılda deği… https://t.co/em38Bmf8sl
   """
  +"truncated": true
  +"entities": {#390
   +"hashtags": array:1 [
    0 => {#389
     +"text": "DüzceDepremi"
     +"indices": array:2 [
      0 => 0
      1 => 13
     ]
    }
   ]
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": array:1 [
    0 => {#391
     +"url": "https://t.co/em38Bmf8sl"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/i/web/status/1194313093049978880"
     +"display_url": "twitter.com/i/web/status/1…"
     +"indices": array:2 [
      0 => 117
      1 => 140
     ]
    }
   ]
  }
  +"source": "<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#392
   +"id": 443677181
   +"id_str": "443677181"
   +"name": "Uğur Bayraktutan CHP"
   +"screen_name": "UgurBayraktutan"
   +"location": "Artvin, Ankara, TBMM"
   +"description": "Artvin Milletvekili | CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı | TBMM KEİPA Üyesi"
   +"url": "https://t.co/Rt7ZSX6XOt"
   +"entities": {#395
    +"url": {#394
     +"urls": array:1 [
      0 => {#393
       +"url": "https://t.co/Rt7ZSX6XOt"
       +"expanded_url": "http://www.ugurbayraktutan.com.tr"
       +"display_url": "ugurbayraktutan.com.tr"
       +"indices": array:2 [ …2]
      }
     ]
    }
    +"description": {#396
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 43555
   +"friends_count": 428
   +"listed_count": 124
   +"created_at": "Thu Dec 22 12:26:54 +0000 2011"
   +"favourites_count": 612
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": true
   +"statuses_count": 10652
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "FE1530"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme18/bg.gif"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme18/bg.gif"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/1155036881475776512/FyN3PH-S_normal.jpg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1155036881475776512/FyN3PH-S_normal.jpg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/443677181/1512415550"
   +"profile_link_color": "1B95E0"
   +"profile_sidebar_border_color": "EEEEEE"
   +"profile_sidebar_fill_color": "F6F6F6"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": true
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": false
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "none"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 1
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"possibly_sensitive": false
  +"possibly_sensitive_appealable": false
  +"lang": "tr"
 }
 10 => {#397
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:56:45 +0000 2019"
  +"id": 1194313092697640969
  +"id_str": "1194313092697640969"
  +"text": """
   RT @KararHaber: İstanbul Şehir Üniversitesi'nden yeni açıklama:\n
   \n
   "Ya bu haksızlığı kısa sürede çözüp mağduriyeti giderin ya da öğretim üyel…
   """
  +"truncated": false
  +"entities": {#398
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": array:1 [
    0 => {#399
     +"screen_name": "KararHaber"
     +"name": "Karar Gazetesi"
     +"id": 3059181352
     +"id_str": "3059181352"
     +"indices": array:2 [
      0 => 3
      1 => 14
     ]
    }
   ]
   +"urls": []
  }
  +"source": "<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#400
   +"id": 90473392
   +"id_str": "90473392"
   +"name": "Elif Çakır"
   +"screen_name": "elifcakirr"
   +"location": ""
   +"description": "Karar Gazetesi"
   +"url": null
   +"entities": {#402
    +"description": {#401
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 204246
   +"friends_count": 817
   +"listed_count": 576
   +"created_at": "Mon Nov 16 20:13:52 +0000 2009"
   +"favourites_count": 388
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": false
   +"statuses_count": 10497
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "C0DEED"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/720314942705049601/cCDWxj-h_normal.jpg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/720314942705049601/cCDWxj-h_normal.jpg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/90473392/1460564700"
   +"profile_link_color": "1DA1F2"
   +"profile_sidebar_border_color": "C0DEED"
   +"profile_sidebar_fill_color": "DDEEF6"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": false
   +"default_profile": true
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": true
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "none"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"retweeted_status": {#403
   +"created_at": "Tue Nov 12 11:18:46 +0000 2019"
   +"id": 1194212936249688064
   +"id_str": "1194212936249688064"
   +"text": """
    İstanbul Şehir Üniversitesi'nden yeni açıklama:\n
    \n
    "Ya bu haksızlığı kısa sürede çözüp mağduriyeti giderin ya da öğre… https://t.co/VzgRJOiFyF
    """
   +"truncated": true
   +"entities": {#404
    +"hashtags": []
    +"symbols": []
    +"user_mentions": []
    +"urls": array:1 [
     0 => {#405
      +"url": "https://t.co/VzgRJOiFyF"
      +"expanded_url": "https://twitter.com/i/web/status/1194212936249688064"
      +"display_url": "twitter.com/i/web/status/1…"
      +"indices": array:2 [
       0 => 117
       1 => 140
      ]
     }
    ]
   }
   +"source": "<a href="https://mobile.twitter.com" rel="nofollow">Twitter Web App</a>"
   +"in_reply_to_status_id": null
   +"in_reply_to_status_id_str": null
   +"in_reply_to_user_id": null
   +"in_reply_to_user_id_str": null
   +"in_reply_to_screen_name": null
   +"user": {#406
    +"id": 3059181352
    +"id_str": "3059181352"
    +"name": "Karar Gazetesi"
    +"screen_name": "KararHaber"
    +"location": "İstanbul, Türkiye"
    +"description": "Karar Gazetesi ve Karar Haber Sitesi Resmi Twitter Hesabıdır."
    +"url": "http://t.co/PZjuyQqf9O"
    +"entities": {#409
     +"url": {#408
      +"urls": array:1 [
       0 => {#407 …4}
      ]
     }
     +"description": {#410
      +"urls": []
     }
    }
    +"protected": false
    +"followers_count": 140203
    +"friends_count": 18
    +"listed_count": 471
    +"created_at": "Tue Feb 24 15:06:35 +0000 2015"
    +"favourites_count": 4
    +"utc_offset": null
    +"time_zone": null
    +"geo_enabled": false
    +"verified": true
    +"statuses_count": 225275
    +"lang": null
    +"contributors_enabled": false
    +"is_translator": false
    +"is_translation_enabled": false
    +"profile_background_color": "F3F3F3"
    +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme17/bg.gif"
    +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme17/bg.gif"
    +"profile_background_tile": false
    +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/710409085477257217/S_2U9wZd_normal.jpg"
    +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/710409085477257217/S_2U9wZd_normal.jpg"
    +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/3059181352/1484645044"
    +"profile_link_color": "E20613"
    +"profile_sidebar_border_color": "C0DEED"
    +"profile_sidebar_fill_color": "DDEEF6"
    +"profile_text_color": "333333"
    +"profile_use_background_image": true
    +"has_extended_profile": false
    +"default_profile": false
    +"default_profile_image": false
    +"can_media_tag": false
    +"followed_by": false
    +"following": true
    +"follow_request_sent": false
    +"notifications": false
    +"translator_type": "none"
   }
   +"geo": null
   +"coordinates": null
   +"place": null
   +"contributors": null
   +"is_quote_status": false
   +"retweet_count": 42
   +"favorite_count": 114
   +"favorited": false
   +"retweeted": false
   +"possibly_sensitive": false
   +"possibly_sensitive_appealable": false
   +"lang": "tr"
  }
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 42
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"lang": "tr"
 }
 11 => {#411
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:56:33 +0000 2019"
  +"id": 1194313044807028744
  +"id_str": "1194313044807028744"
  +"text": "Ağlamasını beklediğim çocuğun içinden alfa çıkıyor. Umarım senin gibi bir çocuğum olur sarı pipi. https://t.co/34HkM76hhC"
  +"truncated": false
  +"entities": {#412
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": []
   +"media": array:1 [
    0 => {#413
     +"id": 1194312497232273408
     +"id_str": "1194312497232273408"
     +"indices": array:2 [
      0 => 98
      1 => 121
     ]
     +"media_url": "http://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1194312497232273408/pu/img/EsLN5n4wg4uzO7Aj.jpg"
     +"media_url_https": "https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1194312497232273408/pu/img/EsLN5n4wg4uzO7Aj.jpg"
     +"url": "https://t.co/34HkM76hhC"
     +"display_url": "pic.twitter.com/34HkM76hhC"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/meowvs/status/1194312600990953472/video/1"
     +"type": "photo"
     +"sizes": {#415
      +"medium": {#414
       +"w": 640
       +"h": 640
       +"resize": "fit"
      }
      +"thumb": {#416
       +"w": 150
       +"h": 150
       +"resize": "crop"
      }
      +"large": {#417
       +"w": 640
       +"h": 640
       +"resize": "fit"
      }
      +"small": {#418
       +"w": 640
       +"h": 640
       +"resize": "fit"
      }
     }
     +"source_status_id": 1194312600990953472
     +"source_status_id_str": "1194312600990953472"
     +"source_user_id": 1728827251
     +"source_user_id_str": "1728827251"
     +"features": {#419}
    }
   ]
  }
  +"extended_entities": {#436
   +"media": array:1 [
    0 => {#420
     +"id": 1194312497232273408
     +"id_str": "1194312497232273408"
     +"indices": array:2 [
      0 => 98
      1 => 121
     ]
     +"media_url": "http://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1194312497232273408/pu/img/EsLN5n4wg4uzO7Aj.jpg"
     +"media_url_https": "https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1194312497232273408/pu/img/EsLN5n4wg4uzO7Aj.jpg"
     +"url": "https://t.co/34HkM76hhC"
     +"display_url": "pic.twitter.com/34HkM76hhC"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/meowvs/status/1194312600990953472/video/1"
     +"type": "video"
     +"sizes": {#422
      +"medium": {#421
       +"w": 640
       +"h": 640
       +"resize": "fit"
      }
      +"thumb": {#423
       +"w": 150
       +"h": 150
       +"resize": "crop"
      }
      +"large": {#424
       +"w": 640
       +"h": 640
       +"resize": "fit"
      }
      +"small": {#425
       +"w": 640
       +"h": 640
       +"resize": "fit"
      }
     }
     +"source_status_id": 1194312600990953472
     +"source_status_id_str": "1194312600990953472"
     +"source_user_id": 1728827251
     +"source_user_id_str": "1728827251"
     +"video_info": {#426
      +"aspect_ratio": array:2 [
       0 => 1
       1 => 1
      ]
      +"duration_millis": 58200
      +"variants": array:4 [
       0 => {#427 …3}
       1 => {#428 …3}
       2 => {#429 …2}
       3 => {#430 …3}
      ]
     }
     +"features": {#431}
     +"additional_media_info": {#432
      +"monetizable": false
      +"source_user": {#433
       +"id": 1728827251
       +"id_str": "1728827251"
       +"name": "Bulut's Paws 🐾"
       +"screen_name": "meowvs"
       +"location": ""
       +"description": "B❤️"
       +"url": null
       +"entities": {#435 …1}
       +"protected": false
       +"followers_count": 1732
       +"friends_count": 19
       +"listed_count": 2
       +"created_at": "Wed Sep 04 13:38:45 +0000 2013"
       +"favourites_count": 249
       +"utc_offset": null
       +"time_zone": null
       +"geo_enabled": false
       +"verified": false
       +"statuses_count": 75
       +"lang": null
       +"contributors_enabled": false
       +"is_translator": false
       +"is_translation_enabled": false
       +"profile_background_color": "C0DEED"
       +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
       +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
       +"profile_background_tile": false
       +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/1165710132484947968/N_imV2X-_normal.jpg"
       +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1165710132484947968/N_imV2X-_normal.jpg"
       +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/1728827251/1553696988"
       +"profile_link_color": "1DA1F2"
       +"profile_sidebar_border_color": "C0DEED"
       +"profile_sidebar_fill_color": "DDEEF6"
       +"profile_text_color": "333333"
       +"profile_use_background_image": true
       +"has_extended_profile": false
       +"default_profile": true
       +"default_profile_image": false
       +"can_media_tag": false
       +"followed_by": false
       +"following": false
       +"follow_request_sent": false
       +"notifications": false
       +"translator_type": "none"
      }
     }
    }
   ]
  }
  +"source": "<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#437
   +"id": 636292237
   +"id_str": "636292237"
   +"name": "Komutan Logar"
   +"screen_name": "_KomutanLogar"
   +"location": "İstanbul, Türkiye"
   +"description": "Reklam ve İletişim için DM veya👇komutanlogar.info@yandex.com"
   +"url": "https://t.co/YBTbZEqhk1"
   +"entities": {#440
    +"url": {#439
     +"urls": array:1 [
      0 => {#438
       +"url": "https://t.co/YBTbZEqhk1"
       +"expanded_url": "https://instagram.com/komutaanlogar/"
       +"display_url": "instagram.com/komutaanlogar/"
       +"indices": array:2 [ …2]
      }
     ]
    }
    +"description": {#441
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 870731
   +"friends_count": 264
   +"listed_count": 390
   +"created_at": "Sun Jul 15 16:25:36 +0000 2012"
   +"favourites_count": 18300
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": false
   +"statuses_count": 5743
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "131516"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme14/bg.gif"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme14/bg.gif"
   +"profile_background_tile": true
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/650098800376311809/J6dnSHRn_normal.png"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/650098800376311809/J6dnSHRn_normal.png"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/636292237/1528970754"
   +"profile_link_color": "FF0000"
   +"profile_sidebar_border_color": "FFFFFF"
   +"profile_sidebar_fill_color": "EFEFEF"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": false
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": true
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "regular"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 1
  +"favorite_count": 8
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"possibly_sensitive": false
  +"possibly_sensitive_appealable": false
  +"lang": "tr"
 }
 12 => {#442
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:56:29 +0000 2019"
  +"id": 1194313025580392449
  +"id_str": "1194313025580392449"
  +"text": "VakıfBank zafer serisini sürdürdü https://t.co/C40sLupmHV"
  +"truncated": false
  +"entities": {#443
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": array:1 [
    0 => {#444
     +"url": "https://t.co/C40sLupmHV"
     +"expanded_url": "https://www.voleybolextra.com/vakifbank-zafer-serisini-surdurdu/8835/"
     +"display_url": "voleybolextra.com/vakifbank-zafe…"
     +"indices": array:2 [
      0 => 34
      1 => 57
     ]
    }
   ]
  }
  +"source": "<a href="http://twitter.com" rel="nofollow">Twitter Web Client</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#445
   +"id": 1143587052
   +"id_str": "1143587052"
   +"name": "Voleybol Extra"
   +"screen_name": "voleybolextra"
   +"location": "Türkiye"
   +"description": """
    https://t.co/ZG2RGKEiUi sitesi resmi twitter hesabıdır.\n
    Official account of https://t.co/6Pr2Ed3mfc
    """
   +"url": "https://t.co/ZG2RGKEiUi"
   +"entities": {#448
    +"url": {#447
     +"urls": array:1 [
      0 => {#446
       +"url": "https://t.co/ZG2RGKEiUi"
       +"expanded_url": "http://www.voleybolextra.com"
       +"display_url": "voleybolextra.com"
       +"indices": array:2 [ …2]
      }
     ]
    }
    +"description": {#451
     +"urls": array:2 [
      0 => {#449
       +"url": "https://t.co/ZG2RGKEiUi"
       +"expanded_url": "http://www.voleybolextra.com"
       +"display_url": "voleybolextra.com"
       +"indices": array:2 [ …2]
      }
      1 => {#450
       +"url": "https://t.co/6Pr2Ed3mfc"
       +"expanded_url": "http://voleybolextra.com"
       +"display_url": "voleybolextra.com"
       +"indices": array:2 [ …2]
      }
     ]
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 8304
   +"friends_count": 587
   +"listed_count": 45
   +"created_at": "Sat Feb 02 22:43:04 +0000 2013"
   +"favourites_count": 947
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": false
   +"statuses_count": 26893
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "000000"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme9/bg.gif"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme9/bg.gif"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/754966110072635392/A89IcNiL_normal.jpg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/754966110072635392/A89IcNiL_normal.jpg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/1143587052/1468832904"
   +"profile_link_color": "19CF86"
   +"profile_sidebar_border_color": "000000"
   +"profile_sidebar_fill_color": "000000"
   +"profile_text_color": "000000"
   +"profile_use_background_image": false
   +"has_extended_profile": false
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": false
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "none"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"possibly_sensitive": false
  +"possibly_sensitive_appealable": false
  +"lang": "tr"
 }
 13 => {#452
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:56:26 +0000 2019"
  +"id": 1194313014494875650
  +"id_str": "1194313014494875650"
  +"text": "Gülen Cemaatinin Anadolunun muhafazakarlarını dönüştürecek demokratikleştirecek bir yapı olduğuna inandığım için pi… https://t.co/J1FMfVOvSH"
  +"truncated": true
  +"entities": {#453
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": array:1 [
    0 => {#454
     +"url": "https://t.co/J1FMfVOvSH"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/i/web/status/1194313014494875650"
     +"display_url": "twitter.com/i/web/status/1…"
     +"indices": array:2 [
      0 => 117
      1 => 140
     ]
    }
   ]
  }
  +"source": "<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>"
  +"in_reply_to_status_id": 1194312997692416001
  +"in_reply_to_status_id_str": "1194312997692416001"
  +"in_reply_to_user_id": 62241187
  +"in_reply_to_user_id_str": "62241187"
  +"in_reply_to_screen_name": "EmreUslu"
  +"user": {#455
   +"id": 62241187
   +"id_str": "62241187"
   +"name": "Emre Uslu"
   +"screen_name": "EmreUslu"
   +"location": "Tweets in English @EmreUsluEng"
   +"description": "Academic & Columnist,"
   +"url": null
   +"entities": {#457
    +"description": {#456
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 606022
   +"friends_count": 3086
   +"listed_count": 2078
   +"created_at": "Sun Aug 02 10:55:37 +0000 2009"
   +"favourites_count": 595
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": true
   +"statuses_count": 107566
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "ACDED6"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme18/bg.gif"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme18/bg.gif"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/1118969489796759553/GYk4Nt0y_normal.png"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1118969489796759553/GYk4Nt0y_normal.png"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/62241187/1436922655"
   +"profile_link_color": "038543"
   +"profile_sidebar_border_color": "FFFFFF"
   +"profile_sidebar_fill_color": "F6F6F6"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": false
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": true
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "regular"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"lang": "tr"
 }
 14 => {#458
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:56:22 +0000 2019"
  +"id": 1194312997692416001
  +"id_str": "1194312997692416001"
  +"text": "Pişmanlık konusuna gelince: Elbette be bin defa pişmanlıklarımı yazdım. AB umuduyla AKP’yi destekleyecek kadar naif… https://t.co/jMEHTbao8t"
  +"truncated": true
  +"entities": {#459
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": array:1 [
    0 => {#460
     +"url": "https://t.co/jMEHTbao8t"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/i/web/status/1194312997692416001"
     +"display_url": "twitter.com/i/web/status/1…"
     +"indices": array:2 [
      0 => 117
      1 => 140
     ]
    }
   ]
  }
  +"source": "<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>"
  +"in_reply_to_status_id": 1194312951337037824
  +"in_reply_to_status_id_str": "1194312951337037824"
  +"in_reply_to_user_id": 62241187
  +"in_reply_to_user_id_str": "62241187"
  +"in_reply_to_screen_name": "EmreUslu"
  +"user": {#461
   +"id": 62241187
   +"id_str": "62241187"
   +"name": "Emre Uslu"
   +"screen_name": "EmreUslu"
   +"location": "Tweets in English @EmreUsluEng"
   +"description": "Academic & Columnist,"
   +"url": null
   +"entities": {#463
    +"description": {#462
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 606022
   +"friends_count": 3086
   +"listed_count": 2078
   +"created_at": "Sun Aug 02 10:55:37 +0000 2009"
   +"favourites_count": 595
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": true
   +"statuses_count": 107566
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "ACDED6"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme18/bg.gif"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme18/bg.gif"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/1118969489796759553/GYk4Nt0y_normal.png"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1118969489796759553/GYk4Nt0y_normal.png"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/62241187/1436922655"
   +"profile_link_color": "038543"
   +"profile_sidebar_border_color": "FFFFFF"
   +"profile_sidebar_fill_color": "F6F6F6"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": false
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": true
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "regular"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"lang": "tr"
 }
 15 => {#464
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:56:18 +0000 2019"
  +"id": 1194312978725818368
  +"id_str": "1194312978725818368"
  +"text": """
   Rusya Teknik Direktörü Cherchesov'un oyuncularına yasakladığı kelimeler:\n
   \n
   👉 Yetenek\n
   👉 Rotasyon\n
   👉 Unutmak\n
   👉 Korkmak… https://t.co/EbBXVkbg4H
   """
  +"truncated": true
  +"entities": {#465
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": array:1 [
    0 => {#466
     +"url": "https://t.co/EbBXVkbg4H"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/i/web/status/1194312978725818368"
     +"display_url": "twitter.com/i/web/status/1…"
     +"indices": array:2 [
      0 => 116
      1 => 139
     ]
    }
   ]
  }
  +"source": "<a href="https://about.twitter.com/products/tweetdeck" rel="nofollow">TweetDeck</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#467
   +"id": 768542424
   +"id_str": "768542424"
   +"name": "FutbolArena"
   +"screen_name": "futbolarena"
   +"location": "İstanbul, Türkiye"
   +"description": "Dünyanın Futbolu / info@futbolarena.com"
   +"url": "https://t.co/MP5eut929V"
   +"entities": {#470
    +"url": {#469
     +"urls": array:1 [
      0 => {#468
       +"url": "https://t.co/MP5eut929V"
       +"expanded_url": "http://www.futbolarena.com"
       +"display_url": "futbolarena.com"
       +"indices": array:2 [ …2]
      }
     ]
    }
    +"description": {#471
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 437491
   +"friends_count": 761
   +"listed_count": 678
   +"created_at": "Mon Aug 20 00:57:27 +0000 2012"
   +"favourites_count": 0
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": true
   +"statuses_count": 195152
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "131516"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme14/bg.gif"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme14/bg.gif"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/926719904321101829/h4Pe91k7_normal.jpg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/926719904321101829/h4Pe91k7_normal.jpg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/768542424/1568619248"
   +"profile_link_color": "009999"
   +"profile_sidebar_border_color": "FFFFFF"
   +"profile_sidebar_fill_color": "EFEFEF"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": false
   +"has_extended_profile": true
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": false
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "regular"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 3
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"possibly_sensitive": false
  +"possibly_sensitive_appealable": false
  +"lang": "tr"
 }
 16 => {#472
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:56:11 +0000 2019"
  +"id": 1194312951337037824
  +"id_str": "1194312951337037824"
  +"text": "Üzüldüm benim kitabımı bulundurdunuz diye gözaltına alınmanıza. İronik bir şekilde O kitapta (2010) cemaatlerin dev… https://t.co/M2euMeGTIj"
  +"truncated": true
  +"entities": {#473
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": array:1 [
    0 => {#474
     +"url": "https://t.co/M2euMeGTIj"
     +"expanded_url": "https://twitter.com/i/web/status/1194312951337037824"
     +"display_url": "twitter.com/i/web/status/1…"
     +"indices": array:2 [
      0 => 117
      1 => 140
     ]
    }
   ]
  }
  +"source": "<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#475
   +"id": 62241187
   +"id_str": "62241187"
   +"name": "Emre Uslu"
   +"screen_name": "EmreUslu"
   +"location": "Tweets in English @EmreUsluEng"
   +"description": "Academic & Columnist,"
   +"url": null
   +"entities": {#477
    +"description": {#476
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 606022
   +"friends_count": 3086
   +"listed_count": 2078
   +"created_at": "Sun Aug 02 10:55:37 +0000 2009"
   +"favourites_count": 595
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": true
   +"statuses_count": 107566
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "ACDED6"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme18/bg.gif"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme18/bg.gif"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/1118969489796759553/GYk4Nt0y_normal.png"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1118969489796759553/GYk4Nt0y_normal.png"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/62241187/1436922655"
   +"profile_link_color": "038543"
   +"profile_sidebar_border_color": "FFFFFF"
   +"profile_sidebar_fill_color": "F6F6F6"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": false
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": true
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "regular"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": true
  +"quoted_status_id": 1194302971955351553
  +"quoted_status_id_str": "1194302971955351553"
  +"quoted_status": {#478
   +"created_at": "Tue Nov 12 17:16:32 +0000 2019"
   +"id": 1194302971955351553
   +"id_str": "1194302971955351553"
   +"text": "@EmreUslu Emre bey sizi hiç tanımıyordum kim olduğunuzu da bilmiyordum. Ta ki başka bir mevzudan evimi polisler bas… https://t.co/xtiZfcm7AJ"
   +"truncated": true
   +"entities": {#479
    +"hashtags": []
    +"symbols": []
    +"user_mentions": array:1 [
     0 => {#480
      +"screen_name": "EmreUslu"
      +"name": "Emre Uslu"
      +"id": 62241187
      +"id_str": "62241187"
      +"indices": array:2 [
       0 => 0
       1 => 9
      ]
     }
    ]
    +"urls": array:1 [
     0 => {#481
      +"url": "https://t.co/xtiZfcm7AJ"
      +"expanded_url": "https://twitter.com/i/web/status/1194302971955351553"
      +"display_url": "twitter.com/i/web/status/1…"
      +"indices": array:2 [
       0 => 117
       1 => 140
      ]
     }
    ]
   }
   +"source": "<a href="http://twitter.com/download/android" rel="nofollow">Twitter for Android</a>"
   +"in_reply_to_status_id": 1194291175295004674
   +"in_reply_to_status_id_str": "1194291175295004674"
   +"in_reply_to_user_id": 62241187
   +"in_reply_to_user_id_str": "62241187"
   +"in_reply_to_screen_name": "EmreUslu"
   +"user": {#482
    +"id": 701556881660190720
    +"id_str": "701556881660190720"
    +"name": "John C. Tirej"
    +"screen_name": "viewer721"
    +"location": ""
    +"description": ""
    +"url": null
    +"entities": {#484
     +"description": {#483
      +"urls": []
     }
    }
    +"protected": false
    +"followers_count": 40
    +"friends_count": 633
    +"listed_count": 0
    +"created_at": "Sun Feb 21 23:59:29 +0000 2016"
    +"favourites_count": 6772
    +"utc_offset": null
    +"time_zone": null
    +"geo_enabled": true
    +"verified": false
    +"statuses_count": 1004
    +"lang": null
    +"contributors_enabled": false
    +"is_translator": false
    +"is_translation_enabled": false
    +"profile_background_color": "F5F8FA"
    +"profile_background_image_url": null
    +"profile_background_image_url_https": null
    +"profile_background_tile": false
    +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/1184951333805273088/0dEaJ3Y4_normal.jpg"
    +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1184951333805273088/0dEaJ3Y4_normal.jpg"
    +"profile_link_color": "1DA1F2"
    +"profile_sidebar_border_color": "C0DEED"
    +"profile_sidebar_fill_color": "DDEEF6"
    +"profile_text_color": "333333"
    +"profile_use_background_image": true
    +"has_extended_profile": false
    +"default_profile": true
    +"default_profile_image": false
    +"can_media_tag": true
    +"followed_by": false
    +"following": false
    +"follow_request_sent": false
    +"notifications": false
    +"translator_type": "none"
   }
   +"geo": null
   +"coordinates": null
   +"place": null
   +"contributors": null
   +"is_quote_status": false
   +"retweet_count": 0
   +"favorite_count": 0
   +"favorited": false
   +"retweeted": false
   +"lang": "tr"
  }
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"possibly_sensitive": false
  +"possibly_sensitive_appealable": false
  +"lang": "tr"
 }
 17 => {#485
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:56:10 +0000 2019"
  +"id": 1194312946140233737
  +"id_str": "1194312946140233737"
  +"text": """
   RT @Mustafa52341612: Alın size, üstüne gidilmemiş bir FETO rezaleti daha.\n
   Yurt dışına gidiş sınavlarında, soru çalma ve Fetocunun meslekî g…
   """
  +"truncated": false
  +"entities": {#486
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": array:1 [
    0 => {#487
     +"screen_name": "Mustafa52341612"
     +"name": "Mustafa Özbey"
     +"id": 1142866113438584832
     +"id_str": "1142866113438584832"
     +"indices": array:2 [
      0 => 3
      1 => 19
     ]
    }
   ]
   +"urls": []
  }
  +"source": "<a href="https://mobile.twitter.com" rel="nofollow">Twitter Web App</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#488
   +"id": 576247173
   +"id_str": "576247173"
   +"name": "Ardan Zentürk"
   +"screen_name": "ardanzenturk"
   +"location": ""
   +"description": "STAR Gazetesi yazarı, 24 TV programcısı, belgesel yapımcısı Columnist in STAR daily, TV program- and documentary producer"
   +"url": null
   +"entities": {#490
    +"description": {#489
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 102849
   +"friends_count": 2896
   +"listed_count": 347
   +"created_at": "Thu May 10 11:47:23 +0000 2012"
   +"favourites_count": 3102
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": true
   +"verified": false
   +"statuses_count": 26754
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "C0DEED"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/897841131093803008/l1KpiJ9z_normal.jpg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/897841131093803008/l1KpiJ9z_normal.jpg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/576247173/1502897175"
   +"profile_link_color": "1DA1F2"
   +"profile_sidebar_border_color": "C0DEED"
   +"profile_sidebar_fill_color": "DDEEF6"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": true
   +"default_profile": true
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": true
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "none"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"retweeted_status": {#491
   +"created_at": "Tue Nov 12 17:03:38 +0000 2019"
   +"id": 1194299724918087680
   +"id_str": "1194299724918087680"
   +"text": """
    Alın size, üstüne gidilmemiş bir FETO rezaleti daha.\n
    Yurt dışına gidiş sınavlarında, soru çalma ve Fetocunun meslek… https://t.co/ujwTIM5WPa
    """
   +"truncated": true
   +"entities": {#492
    +"hashtags": []
    +"symbols": []
    +"user_mentions": []
    +"urls": array:1 [
     0 => {#493
      +"url": "https://t.co/ujwTIM5WPa"
      +"expanded_url": "https://twitter.com/i/web/status/1194299724918087680"
      +"display_url": "twitter.com/i/web/status/1…"
      +"indices": array:2 [
       0 => 117
       1 => 140
      ]
     }
    ]
   }
   +"source": "<a href="http://twitter.com/download/android" rel="nofollow">Twitter for Android</a>"
   +"in_reply_to_status_id": null
   +"in_reply_to_status_id_str": null
   +"in_reply_to_user_id": null
   +"in_reply_to_user_id_str": null
   +"in_reply_to_screen_name": null
   +"user": {#494
    +"id": 1142866113438584832
    +"id_str": "1142866113438584832"
    +"name": "Mustafa Özbey"
    +"screen_name": "Mustafa52341612"
    +"location": ""
    +"description": "(E) Amiral"
    +"url": null
    +"entities": {#496
     +"description": {#495
      +"urls": []
     }
    }
    +"protected": false
    +"followers_count": 3180
    +"friends_count": 519
    +"listed_count": 8
    +"created_at": "Sun Jun 23 18:44:49 +0000 2019"
    +"favourites_count": 1753
    +"utc_offset": null
    +"time_zone": null
    +"geo_enabled": true
    +"verified": false
    +"statuses_count": 2213
    +"lang": null
    +"contributors_enabled": false
    +"is_translator": false
    +"is_translation_enabled": false
    +"profile_background_color": "F5F8FA"
    +"profile_background_image_url": null
    +"profile_background_image_url_https": null
    +"profile_background_tile": false
    +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/1144230506495717380/BLh6FZaU_normal.jpg"
    +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1144230506495717380/BLh6FZaU_normal.jpg"
    +"profile_link_color": "1DA1F2"
    +"profile_sidebar_border_color": "C0DEED"
    +"profile_sidebar_fill_color": "DDEEF6"
    +"profile_text_color": "333333"
    +"profile_use_background_image": true
    +"has_extended_profile": false
    +"default_profile": true
    +"default_profile_image": false
    +"can_media_tag": true
    +"followed_by": false
    +"following": false
    +"follow_request_sent": false
    +"notifications": false
    +"translator_type": "none"
   }
   +"geo": null
   +"coordinates": null
   +"place": null
   +"contributors": null
   +"is_quote_status": false
   +"retweet_count": 10
   +"favorite_count": 21
   +"favorited": false
   +"retweeted": false
   +"possibly_sensitive": false
   +"possibly_sensitive_appealable": false
   +"lang": "tr"
  }
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 10
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"lang": "tr"
 }
 18 => {#497
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:56:04 +0000 2019"
  +"id": 1194312921574232067
  +"id_str": "1194312921574232067"
  +"text": "Bir fotoğrafa bakıp da ağlamadıysan, özlemek ne demek bilemezsin sen."
  +"truncated": false
  +"entities": {#498
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": []
   +"urls": []
  }
  +"source": "<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>"
  +"in_reply_to_status_id": null
  +"in_reply_to_status_id_str": null
  +"in_reply_to_user_id": null
  +"in_reply_to_user_id_str": null
  +"in_reply_to_screen_name": null
  +"user": {#499
   +"id": 3653336721
   +"id_str": "3653336721"
   +"name": "C.A"
   +"screen_name": "cemadrianderki"
   +"location": "Parody Account"
   +"description": """
    Cem Adrianın hayran sayfasıdır. Ana hesabı : @cemadrian'dır.\n
    27/06/2018
    """
   +"url": null
   +"entities": {#501
    +"description": {#500
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 421472
   +"friends_count": 0
   +"listed_count": 223
   +"created_at": "Mon Sep 14 13:28:08 +0000 2015"
   +"favourites_count": 14
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": false
   +"verified": false
   +"statuses_count": 9467
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "C0DEED"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png"
   +"profile_background_tile": false
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/1011994475885924353/tM6fPU34_normal.jpg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1011994475885924353/tM6fPU34_normal.jpg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/3653336721/1563124130"
   +"profile_link_color": "1DA1F2"
   +"profile_sidebar_border_color": "C0DEED"
   +"profile_sidebar_fill_color": "DDEEF6"
   +"profile_text_color": "333333"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": false
   +"default_profile": true
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": false
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "regular"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 13
  +"favorite_count": 118
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"lang": "tr"
 }
 19 => {#502
  +"created_at": "Tue Nov 12 17:55:55 +0000 2019"
  +"id": 1194312885041795076
  +"id_str": "1194312885041795076"
  +"text": "@filmelestirmeni :) ."
  +"truncated": false
  +"entities": {#503
   +"hashtags": []
   +"symbols": []
   +"user_mentions": array:1 [
    0 => {#504
     +"screen_name": "filmelestirmeni"
     +"name": "Sinema Eleştirmeni"
     +"id": 125773148
     +"id_str": "125773148"
     +"indices": array:2 [
      0 => 0
      1 => 16
     ]
    }
   ]
   +"urls": []
  }
  +"source": "<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>"
  +"in_reply_to_status_id": 1194311005112803329
  +"in_reply_to_status_id_str": "1194311005112803329"
  +"in_reply_to_user_id": 125773148
  +"in_reply_to_user_id_str": "125773148"
  +"in_reply_to_screen_name": "filmelestirmeni"
  +"user": {#505
   +"id": 121906972
   +"id_str": "121906972"
   +"name": "Buğra Gülsoy"
   +"screen_name": "BugraGulsoy"
   +"location": "Istanbul, Turkey"
   +"description": "“Birinci Kıyamet: Güneşin Battığı Yer” kitapçılarda! 📕 #BirinciKıyamet @draftyazim"
   +"url": "https://t.co/Jfuh71N5NM"
   +"entities": {#508
    +"url": {#507
     +"urls": array:1 [
      0 => {#506
       +"url": "https://t.co/Jfuh71N5NM"
       +"expanded_url": "http://Instagram.com/DraftProjects"
       +"display_url": "Instagram.com/DraftProjects"
       +"indices": array:2 [ …2]
      }
     ]
    }
    +"description": {#509
     +"urls": []
    }
   }
   +"protected": false
   +"followers_count": 443427
   +"friends_count": 409
   +"listed_count": 577
   +"created_at": "Thu Mar 11 00:29:14 +0000 2010"
   +"favourites_count": 87
   +"utc_offset": null
   +"time_zone": null
   +"geo_enabled": false
   +"verified": true
   +"statuses_count": 705
   +"lang": null
   +"contributors_enabled": false
   +"is_translator": false
   +"is_translation_enabled": false
   +"profile_background_color": "050505"
   +"profile_background_image_url": "http://abs.twimg.com/images/themes/theme9/bg.gif"
   +"profile_background_image_url_https": "https://abs.twimg.com/images/themes/theme9/bg.gif"
   +"profile_background_tile": true
   +"profile_image_url": "http://pbs.twimg.com/profile_images/1191785717724258309/hm6WeVgq_normal.jpg"
   +"profile_image_url_https": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1191785717724258309/hm6WeVgq_normal.jpg"
   +"profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/121906972/1572280775"
   +"profile_link_color": "1C4FC7"
   +"profile_sidebar_border_color": "FFFFFF"
   +"profile_sidebar_fill_color": "020F1F"
   +"profile_text_color": "73716A"
   +"profile_use_background_image": true
   +"has_extended_profile": false
   +"default_profile": false
   +"default_profile_image": false
   +"can_media_tag": true
   +"followed_by": false
   +"following": true
   +"follow_request_sent": false
   +"notifications": false
   +"translator_type": "none"
  }
  +"geo": null
  +"coordinates": null
  +"place": null
  +"contributors": null
  +"is_quote_status": false
  +"retweet_count": 0
  +"favorite_count": 0
  +"favorited": false
  +"retweeted": false
  +"lang": "und"
 }
]